LeBinh Group - CHẤT LƯỢNG ĐẾN TỪNG CHI TIẾT

Vị trí tuyển dụng

Với hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị Vật tư cho ngành xây dựng và công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Lê Bình luôn thể hiện rất nghiêm túc tất cả công việc ở các dự án đã tham gia, luôn đảm bảo làm đúng, làm nhanh, và chính xác những gì được giao phó. Bạn là người có năng lực, bạn có quyết tâm làm việc và cống hiến trở thành thành viên Lê Bình, chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn.