LeBinh Group - CHẤT LƯỢNG ĐẾN TỪNG CHI TIẾT
Chống thấm với Tecnocoat: Thi công trên mọi bề mặt

Với sự đa dạng về bề mặt và sự linh hoạt của màng Tecncoat đã cho các ứng dụng hoàn thiện chất lượng cao. Dưới đây là các bước thi công được thiết kế với một hệ thống chống thấm lý tưởng phù hợp từng bề mặt: 

Với sự đa dạng về bề mặt và sự linh hoạt của màng Tecncoat đã cho các ứng dụng hoàn thiện chất lượng cao. Dưới đây là các bước thi công được thiết kế với một hệ thống chống thấm lý tưởng phù hợp từng bề mặt: 

Chống thấm mái: Trên bề mặt mái nhà mới

Hoàn thiện bề mặt mái nhà với 4 bước sau:

- Bươc 1: Chuân bị bề mặt

- Bước 2: Phủ lớp lót Prime

- Bước 3: Phủ TECNOCOAT P-2049

- Bước 4: Phủ hoàn thiện lớp trên cùng với Tecnotop – 2C hoặc Tecnotop S-3000

Chống thấm để hoàn thiện với gạch lát

- Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

- Bước 2: Phủ lớp lót bán dính Primer

- Bước 3: Phủ lớp màng TECNOCOAT P-2049

- Bước 4: Phủ lớp lót bám dính Primer

- Bước 5: Hoàn thiện lát gạch với vữa

Thi công chống thấm sàn đường, bãi đậu xe, nơi lưu thông xe cộ

- Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

- Bước 2: Phủ lớp bám dính Primer

- Bước 3: Phủ lớp TECNOCOAT P-2049

- Bước 4: Hoàn thiện với lớp phủ TECNOTOP 2C + TECNOPLASTIC F hoặc TECNOTOP S-3000 + TECNOPLASTIC C

Chống thấm mái nhà, sân vườn

- Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

- Bước 2: Phủ lớp lót bám dính Primer

- Bước 3: Phủ lớp TECNOCOAT P-2049

- Bước 4: Hoàn thiện nhà, sân vườn

Chống thấm mái ngược với Tecnopol

- Chuẩn bị bề mặt

- Phun lớp bọt Tecnofoam

- Phun lớp phủ TECNOCOAT P-2049 LV

- Phun lớp phủ bảo vệ TECNOTOP 2C

Chống thấm mái ngược truyền thống

- Bước 1:Chuẩn bị bề mặt

- Bước 2:Phun lớp lót Primer

- Bước 3: Phun lớp TECNOCOAT P-2049

- Bước 4: Phun lớp phủ Polyurethan

- Bước 5: Hoàn thiện với lớp sỏi

 Chống thấm với lát gạch mặt sàn

- Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

- Bước 2: Phủ lớp lót Primer

- Bước 3: Phủ lớp TECNOCOAT P-2049

- Bước 4: Lát gạch hoàn thành

Chống thấm cải tạo bể bơi, bể chưa nước

- Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

- Bước 2: Phủ lớp lót Primer

- Bước 3: Phủ lớp TECNOCOAT P-2049

- Bước 4: Phủ hoàn thiện với TECNOTOP-2C hoặc gạch men

Cải tạo bề mặt (mặt ngoài)

- Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

- Bước 2: Phủ lớp lót bám dính Primer

- Bước 3: Phủ lớp TECNOCOAT P-2049

- Bước 4: Hoàn thiện với lớp phủ TECNOTOP 2C + TECNOPLASTIC F hoặc TECNOTOP S-3000 + TECNOPLASTIC C

Cải tạo bề mặt (mặt trước)

- Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

- Bước 2: Phủ lớp lót bám dính Primer

- Bước 3: Phủ lơp TECNOCOAT P-2049

- Bước 4: Hoàn thiện với lớp phủ TECNOTOP 2C hoặc TECNOTOP S-3000

Chống thấm bồn chứa, thùng và hầm chứa

- Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

- Bước 2: Phủ lớp lót bám dính Primer

- Bước 3: Phủ lớp TECNOCOAT P-2049 HR  hoặc TECNOCOAT P-2049

Thi công trên bề mặt mái tôn, kim loại

- Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

- Bước 2: Phủ lớp lót bám dính Primer

- Bước 3: Phủ lớp TECNOCOAT P-2049 EL

- Bước 4: Hoàn thiện với lớp phủ TECNOTOP 2C

Chống thấm, chống nóng mái tôn, kim loại

- Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

- Bước 2: Phun phủ lớp bọt Tecnofoam

- Bước 3: Phủ lớp TECNOCOAT P-2049 LV

- Bước 4: Hoàn thiện với lớp TECNOTOP 2C

Chống thấm, chống nóng mái ngói

- Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

- Bước 2: Phun phu lớp bọt TECNOFOAM

- Bước 3: Phủ lớp TECNOCOAT P-2049 LV

- Bước 4: Hoàn thiện với lớp phủ TECNOTOP 2C

 Chống cháy mái tôn, kim loại

- Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

- Bước 2: Phun phủ lớp bọt Tecnofoam

- Bước 3: Phủ lớp TECNOCOAT P-2049 LV

- Bước 4: Hoàn thiện với phủ TECNOTOP 2C