Hotline: 0868.311.108

LeBinh Group - CHẤT LƯỢNG ĐẾN TỪNG CHI TIẾT

DANH SÁCH SẢN PHẢM

Máy phun Foam - Polyurea XP70-HF

Mã sản phẩm
Hãng sản xuất

GIÁ: 0 VNĐ GIÁ KM: 0 VNĐ

Máy Phun Vật Liệu 2 thành phần - XP70

Mã sản phẩmXP70
Hãng sản xuấtGraco-USA

GIÁ: 0 VNĐ GIÁ KM: 0 VNĐ

Máy Phun PU/foamSơn 2 thành phần - E 10

Mã sản phẩmReactor-E-10
Hãng sản xuấtGraco-USA

GIÁ: 0 VNĐ GIÁ KM: 0 VNĐ

Máy Phun PU/foam/Sơn 2 Thành Phần- E-XP2i

Mã sản phẩmReactor E-XP2i
Hãng sản xuấtGraco-USA

GIÁ: 0 VNĐ GIÁ KM: 0 VNĐ

Máy Phun PU/foam/Sơn 2 thành phần -E 20

Mã sản phẩmReactor-E-20
Hãng sản xuấtGraco-USA

GIÁ: 0 VNĐ GIÁ KM: 0 VNĐ

Máy Phun PU/foam/Sơn 2 thành phần - 2-E-30

Mã sản phẩmReactor-2-E-30
Hãng sản xuấtGraco-USA

GIÁ: 0 VNĐ GIÁ KM: 0 VNĐ

Máy Phun PU/foam/Sơn 2 thành phần - 2-E-30i

Mã sản phẩmReactor-2-E-30i
Hãng sản xuấtGraco-USA

GIÁ: 0 VNĐ GIÁ KM: 0 VNĐ

Máy Phun PU/foam/Sơn 2 thành phần - 2-E-XP2i

Mã sản phẩmReactor-2-E-XP2i
Hãng sản xuấtGraco-USA

GIÁ: 0 VNĐ GIÁ KM: 0 VNĐ

Máy Phun PU/foam/Sơn 2 thành phần - A25

Mã sản phẩmReactor-A-25
Hãng sản xuấtGraco-USA

GIÁ: 0 VNĐ GIÁ KM: 0 VNĐ

Máy Phun PU/foam/Sơn 2 thành phần - E-10hp

Mã sản phẩmReactor-E-10hp
Hãng sản xuấtGraco-USA

GIÁ: 0 VNĐ GIÁ KM: 0 VNĐ

NHÓM SẢN PHẨM CHÍNH
Đóng chi tiết